Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ na 2021/2022

Plan może ulec niewielkim zmianom we wrześniu.

Poniedziałek   Wtorek Środa Czwartek Piątek

Sala A Magdalena Wakulicz
ANGIELSKI

Sala B
Nadia Kuplovska
ANGIELSKI

Sala C
Ludmila Kravchuk
POLSKI

ONLINE
Anna Bombała
NIEMIECKI

Sala A Magdalena Wakulicz
ANGIELSKI

Sala B Natalia Nowicka
ANGIELSKI

Sala C Anna Bombała
NIEMIECKI

Sala A Magdalena Wakulicz
ANGIELSKI

Sala B
Piotr
Łopacki ANGIELSKI

Sala C
Ludmila Kravchuk
POLSKI
ROSYJSKI

Sala A
Magdalena Wakulicz
ANGIELSKI

Sala B
Natalia Nowicka
ANGIELSKI

Sala C
Anna Zawada FRANCUSKI

Sala A
Piotr
Łopacki ANGIELSKI
Sala B
Nadia Kuplovska
ANGIELSKI


Sala C
Anna Bombała
NIEMIECKI
16.00-17.00 ANG. Starters klasy 1-2 16.00-17.00 NIEMIECKI klasy 5-6 16.00-17.30 ANG. FCE I 8 klasa 16.30-17.30 ANG. Movers

16.10-17.10 NIEMIECKI 0 klasy 6-7

16.00-17.00 ANG. Starters kl. 1-2

16.00-17.30 POLSKI dla Obcokrajowców. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

16.00-17.30 ANG. FCE I klasa 8

16.30-17.30 ANG. FLYERS klasy 4-5

16.05-17.05 FRANCUSKI 0 Dzieci klasa 1-3 16.00-17.30 ANG. PET II klasa 8 16.00-17.00 ANG. MOVERS klasy 3-4 16.00-17.30 NIEMIECKI Egzamin klasa 8
17.20-18.50 ANG. CAE Liceum klasy 2-3 17.05-18.05 ANG. FLYERS klasy 4-5 17.10-18.40 NIEMIECKI Liceum A2/B1 17.40-19.10 ANG. FCE II Liceum klasy 1-2 17.40-19.10 ANG. PET I klasa 8 17.40-19.10 NIEMIECKI A2 klasa 8 17.20-18.50 ANG. CAE liceum Egzaminy FCE/CAE 17.10-18.40 ANG. PET III klasa 7

17.35-19.05 ROSYJSKI A2 Dorośli

17.40-19.10 ANG. FCE II liceum klasy 1-2 17.40-19.10 ANG. KET klasy 6-7 17.10-18.40 FRANCUSKI A1/A2 Dzieci klasy 5-6 17.40-19.10 ANG. PET I  klasa 8 17.10-18.40 ANG. PET III klasa 7 17.40-19.10 NIEMIECKI Matura
19.00-21.00 ANG. Adults B2 18.10-19.40 ANG. KET klasy 5-6

18.10-19.40 POLSKI dla Obcokrajowców. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

18.50-20.20 NIEMIECKI Dorośli 19.20-21.20 ANG. Adults B2/C1 19.20-20.50 NIEMIECKI A2/B1 Dorośli 19.00-21.00 ANG. Adults A2/B1

18.45-20.15 ANG. PET II klasa 8

19.10-20.40 ROSYJSKI A1 Dorośli

19.15-21.15 ANG. Adults B1/B2 19.10-20.40 FRANCUSKI A2/B1 Młodzież klasy 8-Liceum 19.15-20.45 ANG. Matura 18.50-20.50 ANG. Dorośli 19.15-20.45 NIEMIECKI Dorośli A1

19.50-21.20 ANG. Adults A1

20.15-21.30 ANG. Adults A1 20.40-22.10 FRANCUSKI A2/B1 Dorośli

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt.
Tel. 22 781 46 11 ( 14-22)
lub mail: mw@soe.com.pl